EN

Hva
 skjer?

Tidligere

30.11-01.12.2021
Fremtiden i politikk, policy-utvikling og ledelse

Fremtenkt presenterer LabBDF hos Forskningsrådet (foto: AFINO).

Fremtenkt var med å organisere workshop + seminar hos Forskningsrådet med Riel Miller, leder for fremtidskyndighet i UNESCO.

Dag 1 bestod av et Futures Literacy Laboratory om temaet forskning og kunnskap i fremtidens Norge, ledet av Miller. Dag 2 bestod av en serie foredrag og diskusjoner om hvilken rolle fremtiden kan spille i policy-utvikling og ledelse. Fremtenkt fortalte om LabBDF og hvordan vi har brukt fremtiden for å samle innbyggere og kommune til et felles arbeid med bærekraftig byutvikling i Åsane.

Riel Miller snakker om hvordan man kan håndtere kompleksitet, i forbindelse med sitt foredrag om fremtidskyndighet hos Forskningsrådet (foto: NFR/Elisabeth Guldbrandsen).

Arrangementet ble til i samarbeid mellom AFINO-senteret, Norges forskningsråd, NIFU, Fremtenkt, Universitetet i Stavanger og den nye norske UNESCO Chair i ledelse, innovasjon og fremtidsferdigheter.

Disse utgjør til sammen det norske nettverket for fremtidskyndighet. Er du interessert i å være med i nettverket? Ta kontakt med oss på post@fremtenkt.no.

05.11.2021
Ung kultur: Idéverksted

Tid: Fredag 5. november kl 17-19
Sted: Klubben, Åsane kulturhus

Hvordan ser kulturtilbudet i Åsane ut hvis du får bestemme? Hvilke artister mener du bør inviteres, og hvilke kurs er du interessert i? Hva vil du lage eller være med på? Vi inviterte deg som er mellom 15 - 25 år til et idéverksted der du får være med å utvikle ditt kulturtilbud.

Loddtrekning med premier, og pizza til alle som kom.

06.11.2021
Forskende verksted: Inspirasjon og samarbeid for fremtidens Åsane

En del av Laboratorium for bærekraftige og demokratiske fremtider.

Se hele programmet her.

Du finner rapporten fra verkstedet her.

Hvordan skal Åsane se ut og oppleves i fremtiden? Plan- og bygningsetaten arbeider med et strategisk planprogram for sentrale deler av Åsane, og det siste halvannet året har Fremtenkt holdt digitale verksteder der innbyggere i samarbeid med kommunen har jobbet med ideer til utvikling av bydelen.

I samarbeid med Fremtenkt og Bergen kommune inviterte aksjonsforskerne Kirsten Paaby og Mikaela Vasstrøm til forskende verksted for alle interesserte.

Plan- og bygningsetaten la frem flere idéskisser til diskusjon, noen innbyggere presenterte sine pågående prosjekter og ideer knyttet til bydelen, og mange var med på å diskutere fremtidens Åsane og hvordan vi skal komme oss dit.

Byråd for klima, miljø og byutvikling Thor Haakon Bakke og kultursjef i Åsane John Kristian Øvrebø ønsket velkommen og satt scenen for en hel dag der vi samlet gode krefter og kom frem til en rekke nye ideer for hvordan vi i fellesskap kan utforme fremtidens Åsane. Gjennom verkstedets kafédialog vil vi utforske nye samarbeidsformer mellom kommunen og lokale initiativer.

Verkstedet fant sted i Kultursal i Åsane kulturhus, og det var gratis å delta.

Rapporten er ferdig, og du finner den sammen med rapportene fra de tidligere verkstedene våre her: Rapporter.

Spørsmål eller kommentarer? Send e-post til: paaby.kirsten@gmail.com og/eller post@fremtenkt.no

30.09.2021
Fremtidens Åsane 4: Interkulturelle møteplasser

Åsane er en mangfoldig bydel. Hva kan vi lære av hverandre, og av andre byer og land, i utviklingen av Åsane?

Torsdag 30. september fra kl 17.00-20.00 inviterte Fremtenkt og Arna og Åsane kulturkontor til arrangementet Fremtidens Åsane 4: Interkulturelle Møteplasser. Arrangementet var finansiert av en tildeling fra Byrådsavdeling for kultur, mangfold og likestilling.

Til sammen 45 deltakere diskuterte hva de savner i Åsane i dag og hva bydelen kan lære av andre byer og land når det kommer til det kulturelle tilbudet og hvordan vi rent fysisk kan legge til rette for bedre møter på tvers av kulturer.

Rapport og protokoll fra verkstedet kan leses her.

08.06.2021
Fremtidens Åsane 3: Mobilitet

Hvordan skal vi bevege oss rundt i fremtidens Åsane?

Bergen kommune og Fremtenkt inviterte til digitalt fremtidsverksted om mobilitet i Åsane tirsdag 8. juni fra kl. 17-20.

I dette verkstedet, som er det tredje digitale verkstedet i serien om Åsane, spurte vi: Kan vi lage mer plass til parker, kanaler og folk i den sentrale delen av Åsane, og samtidig gjøre det enklere å hente i barnehagen, handle etter jobb, eller komme seg på håndballkamp?

Kan vi gjøre oss mindre avhengig av privatbilen i hverdagen? Hvordan?

Deltakerene jobbet ut fra følgende spørsmål:

Resultatene fra dette og tidligere verksteder kan ses her.

10.05.2021
Fremtidsverksted om området rundt Solheimsvatnet

Den 10. mai 2021 avholdt Bergen kommune og Fremtenkt et digitalt fremtidsverksted om området rundt Solheimsvatnet.

Solheimsvatnet blir et sentralt element i den nordlige delen av den fremtidige Mindebyen. Området skal opparbeides til det beste for allmenheten, med muligheter for aktivitet og avslapping. Samtidig skal naturen og det biologiske mangfoldet som er der i dag bevares og styrkes.

Som en del av dette arbeidet utarbeider Bergen kommune en plan for utviklingen av Mindemyren nord og området rundt Solheimsvatnet. Du kan finne mer informasjon om områdeplanen for Mindemyren på Bergen kommune sine nettsider: Bergen kommune, temaside om Mindemyren.

For Bergen kommune er god dialog med innbyggerne viktig for å gjøre området rundt Solheimsvatnet attraktivt. Sammen med Fremtenkt inviterte derfor Plan- og bygningsetaten til et digitalt fremtidsverksted om Solheimsvatnet.

Deltakerne på verkstedet arbeidet i fem grupper med å komme frem til stikkord i hver av de tre fasene:

Ut fra disse stikkordene laget gruppene hver sin skisse av hvordan det ser ut rundt Solheimsvatnet, hvis de får bestemme fritt.

Til slutt spurte vi:

Som svar på dette kom gruppene frem til flere forslag til konkrete aktiviteter og tiltak som kan settes i verk i området i løpet av våren og resten av 2021.

15.03.2021
Fremtidens Åsane 2

Mandag den 15. mars fra kl 16-19 inviterte Fremtenkt til et nytt digitalt fremtidsverksted om fremtidens Åsane, i samarbeid med Plan- og bygningsetaten og Arna og Åsane kulturkontor.

Det kom frem mange gode ideer og innspill i det første digitale fremtidsverkstedet om Åsane sentrum (les mer om dette under), og vi gledet oss til å følge opp med et nytt verksted. Vi bygget videre på utopiskissene som deltakerne jobbet frem i første verksted, samtidig som vi ønsket noen nye deltakere velkommen inn i arbeidet med å tenke på hvordan Åsane sentrum skal se ut i fremtiden.

Planen denne gangen var:

  1. Jobbe videre med utopiene (gamle og nye) og koble dem til geografien: C-tomten, Åsanehallen og elver, vann og grønne områder.
  2. Fra utopi til virkeliggjøring: Hvordan kan vi sammen komme oss fra der vi er i dag til noe som ligner utopiene våre? Hva kan hver av oss gjøre på vår kant, og hva kan vi gjøre sammen?
  3. "Testplasser": Hvordan kan vi teste ut utopiene våre i praksis allerede i 2021? Hvilke prosjekter kan vi sette i gang for å vise alle innbyggerne i Åsane hvilke muligheter som finnes for bydelen?
Alle var velkommen, og det var gratis å delta.

Skulle du gjerne ha vært med? Vi planlegger flere verksteder utover 2021, så send oss gjerne en e-post til post@fremtenkt.no hvis du vil ha informasjon om fremtidige arrangementer, eller følg med her og på siden vår på facebook.

Med støtte fra Bergen kommune og Vestland fylkeskommune.

17.02.2021
Futures of Ageing 2 med Siste kapittel og Artful Dementia Research Lab (UiT)

Den 17.02.2021 inviterte Fremtenkt, Siste kapittel og Artful Dementia Research Lab (UiT) til et nytt digitalt fremtidsverksted om fremtidens aldersvennlige samfunn.

Verkstedet er nå over, og vi kommer til å publisere noen av resultatene fra dette og det første verkstedet snart. I mellomtiden kan du lese mer her.

Fremtenkt bidrar til UNESCO Futures Literacy Summit 2020

Den 8.-9. desember deltok Fremtenkt som ett av tre norske bidrag på UNESCO Futures Literacy Summit sammen med NIFU, Forskningsrådet og UiS.

Fremtenkt la frem Laboratorium for bærekraftige og demokratiske fremtider som eksempel på arbeid med fremtidskyndighet (Futures Literacy) i tilknytning til samarbeid mellom innbyggere og kommunen om bærekraftig byutvikling i Åsane. Eksempler fra det første, digitale fremtidsverkstedet ble også lagt frem, sammen med en presentasjon av tanken bak Laboratoriet.

Det norske bidraget kan fortsatt ses her.

Bærekraftskalender

I samarbeid med Memoar og Siste kapittel har Fremtenkt laget en «bærekraftskalender»: hver søndag i advent publiserer vi en video på Sistekapittel.no som kobler ett av FNs bærekraftsmål til utklipp fra muntlige historier samlet inn av Memoar. Gjennom disse videoene vil vi gi et innblikk i nyere norsk bærekraftshistorie sett fra enkeltmenneskets perspektiv, og invitere til refleksjon rundt betydningen av bærekraft i hverdagslivet.

25.11.2020
Futures of Ageing: Digitalt fremtidsverksted om aldringsvennlige samfunn

I samarbeid med Siste kapittel arrangerte Fremtenkt 25.11.2020 et digitalt fremtidsverksted om aldringsvennlige samfunn. Deltakere fra fra flere verdensdeler og med bakgrunn fra både akademia, praksis og byråkrati kritiserte alt det som er galt med hvordan vi tenker, snakker om og forstå aldring i dag, drømte frem utopiske visjoner for aldringsvennlige samfunn, og la planer for hvordan bringe dagens virkelighet nærmere de forestilte fremtidene.

20.11.2020
Digitalt fremtidsverksted om Åsane sentrum

[D]ette trenger lokaldemokratiet i Bergen.
—Deltaker

Som første arrangement i Laboratorium for bærekraftige og demokratiske fremtider avholdt Fremtenkt 20.11.2020 et digitalt fremtidsverksted om Åsane sentrum. Innbyggere, ildsjeler og representanter for Bergen kommune og fra Politiet jobbet i tre timer med å finne frem til det beste med Åsane, det som ikke fungerer i dag, og hvordan Åsane sentrum skal se ut i fremtiden hvis de fritt får bestemme. Les mer her.