🇬🇧

Mer om
 Fremtenkt

Hva er Fremtenkt?

Fremtenkt er en ideell aktør med base i Bergen.

Vi tilbyr verksteder og kurs for offentlig og privat sektor, videreutdanning og undervisningsopplegg for lærere og elever, og holder foredrag om fremtidskyndighet.

Hvorfor Fremtenkt?

Omstillingen til et bærekraftig samfunn vil innebære store endringer og berøre alle sider av alles liv.

Fremtenkt arbeider ut fra tanken om at disse endringene også åpner for å lage et samfunn som er langt bedre å leve i.

For å komme dit trenger vi nye, bærekraftige løsninger på en rekke problemer vi står overfor i dag.

For å få frem de beste løsningene og gi dem demokratisk legitimitet må flest mulig engasjeres i dette arbeidet.

Det må gjøres på en måte som myndiggjør, demokratiserer og fremmer livskvalitet. Alle må bli hørt, og alle må få komme til orde. Klarer vi det er vi allerede på god vei mot et bedre samfunn.

Sagt på en annen måte: Fremtidens bærekraftige samfunn skapes nedenfra og opp.

Fremtenkt bidrar til dette. I våre opplegg

For å få til dette henter vi inspirasjon fra den delen av fremtidsstudier som kalles Participatory Futures, fra UNESCOs begrep om fremtidskyndighet (Futures Literacy) og fra en av pionerene innen demokratiseringen av fremtidstenking: Robert Jungk.

Jungk er mannen bak én av metodene vi bruker i arbeidet vårt, fremtidsverkstedet.

Fremtidsverkstedet kombinerer kritikk, kreativitet og praktisk planlegging på en måte som gjør det enkelt for alle – uansett bakgrunn og kompetanse – å identifisere ting som ikke fungerer i dag, komme på nye ideer til hvordan det kan gjøres bedre, og så finne ut hvordan man skal gå frem for å virkeliggjøre disse.

Les mer om våre digitale og fysiske verksteder og hva vi tilbyr her.

Hvorfor Fremtenkt? Fordi fremtiden skapes her og nå, nedenfra og opp.

Digitale fremtidsverksteder

Eksempel på arbeidsrom for digitalt fremtidsverksted
Eksempel på arbeidsrom for digitalt fremtidsverksted

Fremtenkt arbeider med å videreutvikle Jungk og Müllerts opprinnelige verkstedsmetode, ikke minst for å trekke veksel på digitale verktøy og de muligheter de gir for samarbeid uavhengig av hvor man befinner seg i verden.

Vi har allerede arrangert verksteder med deltakere fra flere kontinenter, og er i samtaler med flere europeiske nettverk om videreutvikling, deling og utprøving av digitale versjoner av Fremtidsverkstedet.

Hvem er Fremtenkt?

Alle kan være fremtenkt. Men foreløpig er det oss…

Ragnhild Nabben

Portrett av Ragnhild Nabben

Ragnhild har MA i litteraturvitenskap fra NTNU og Sorbonne, og årsstudium fra Skrivekunstakademiet i Hordaland. Hun har erfaring som formidler, programansvarlig og prosjektleder fra Olav H. Hauge-senteret/Nynorsk kultursentrum.

Hun har også mye erfaring fra skoleverket, både som lærer på flere trinn, og som spesialpedagog i videregående skole.

Sveinung Sundfør Sivertsen

Portrett av Sveinung Sundfør Sivertsen

Sveinung har BA i kjemi og MA i filosofi fra NTNU og Universität Leipzig. I oktober 2019 disputerte han med avhandlingen How to be a good sentimentalist ved Universitetet i Bergen.

Sveinung har bred erfaring med undervisning, kurs- og foredragsvirksomhet fra NMBU og UiB. Han har også undervist i videregående skole, og på barne- og ungdomstrinnet. Sveinung har også jobbet i eldreomsorgen.

Fremtenkt har mottatt støtte fra:

og god hjelp fra blant annet:

Interessert i samarbeid?

Ta kontakt på post@fremtenkt.no