🇬🇧

PĂĄgĂĄende
 prosjekter

Lab|BDF

Logo Laboratorium for bærekraftige og demokratiske fremtider

Dette er noe av det gøyeste jeg har vært med på. Endelig en diskusjon om Åsanes fremtid uten krangel. Dere ledet møtet på en fremragende måte.

—Deltaker på digitalt fremtidsverksted om Åsane sentrum

For at Bergen skal lykkes med målene i Grønn strategi og bli en bærekraftig by innen 2030 trengs bred, folkelig oppslutning om både mål og tiltak.

I Laboratorium for bærekraftige og demokratiske fremtider styrker Fremtenkt lokaldemokratiet ved å utvikle nye måter for borgermedvirkning.

Laboratoriet er etablert i dialog med Arna og Ă…sane kulturhus og er tilknyttet Ă…sane kulturhus.1

I laboratoriet bygger vi lokal infrastruktur for grønt demokrati ved å:

Gjennom dette utvikler vi nye konsepter, metoder og samarbeidsformer som ogsĂĄ kan brukes i andre bydeler og samarbeid med andre kommuner for ĂĄ styrke lokaldemokratiet, tenke ut alternative fremtidsbilder, og gi bedre borgerinvolvering i flere planprosesser.

Laboratoriet delfinansiert med Klima- og miljømidler fra Bergen kommune og Vestland fylkeskommune, og har mottatt støtte av SpV.

Les mer og fĂĄ informasjon om kommende arrangementer her.

Fremtenkt Ungdom

Ungdommer ved Fyllingsdalen VGS
Ungdommer ved Fyllingsdalen VGS

I dialog med elever og lærere ved Fyllingsdalen VGS har Fremtenkt utviklet et tverrfaglig undervisningsopplegg i tråd med de nye læreplanene.

Undervisningsopplegget – som også inkluderer kurs for lærere – tar utgangspunkt i metoden fremtidsverkstedet.

Dette er første gang jeg går fra et kurs og allerede gleder meg til neste.

—Lærer

I tråd med de nye læreplanene muliggjør fremtidsverkstedet tverrfaglig undervisning i bærekraft, demokrati og medborgerskap og folkehelse og livsmestring.

Interessert i å prøve Fremtenkt Ungdom på din skole? Ta kontakt på post@fremtenkt.no

Bærekraftshistorier

Logo bærekrafthistorier

Fremtenkt samarbeider med Memoar2 og Siste kapittel3 om å lage en serie bærekraftshistorier basert på intervjumateriale innsamlet av Memoar.

Her kobler vi fortellinger om hverdagsliv fra nyere norsk historie til FNs bærekraftsmål for å vise hvordan vi har kommet dit vi er i dag, og gi inspirasjon til arbeidet med å skape fremtidens Norge.

Du kan se de fire første videoene på Sistekapittel.no/historier.

Interessert i å være med på dette prosjektet? Ta kontakt på post@fremtenkt.no

  1. Ă…sane kulturhus rommer bĂĄde en videregĂĄende skole, et bibliotek, og et kulturhus. Bygget ligger sentralt i Ă…sane sentrum, og ble ĂĄpnet i september 2020. Les mer her. ↩︎
  2. Stiftelsen Memoar samler inn muntlig historie. Les mer om dem her. ↩︎
  3. Siste kapittel er en stiftelse og en festival som utfordrer etablerte tilnærminger til aldring. Les mer om dem her. ↩︎