EN

Våre
 tjenester

Fremtenkt tilbyr fysiske og digitale fremtidsverksteder, kursing og undervisningsopplegg.

Dette er første gang jeg går fra et kurs og allerede gleder meg til neste.
—Lærer

I tillegg organiserer vi kartlegging av virksomheters bærekraftsarbeid, utformer informasjonsmateriell, og mye annet.

Vi henter inspirasjon fra den delen av fremtidsstudier som kalles «Participatory Futures» og fra en pionerene innen demokratiseringen av fremtidstenking: Robert Jungk.

FNs bærekraftsmål spiller også en viktig rolle i mange av våre verksteder. Vi oppmuntrer deltakerene til å se målene som et rammeverk som synliggjør de økonomiske, sosiale og miljømessige aspektene, som en hver genuin bærekraftig løsning må ta hensyn til.

Vi avholder fysiske og digitale fremtidsverksteder, alltid tilpasset sammenhengen og deltakerne.

Dette er noe av det gøyeste jeg har vært med på. Endelig en diskusjon om Åsanes fremtid uten krangel. Dere ledet møtet på en fremragende måte.
—Deltaker

Våre verksteder gir deg kraftfulle verktøy for å skape dyptgripende, positiv forandring nedenfra og opp.

Er du:

—ta kontakt på post@fremtenkt.no for en uforpliktende prat om hva vi kan tilby tilpasset deg og din situasjon.

Les også gjerne mer om våre pågående prosjekter her.

Andre ting vi har gjort

Tograder.no—skoleressurser

På oppdrag fra Norsk Klimastiftelse oppdaterte Fremtenkt skoleressursene på tograder.no/skole til å være i tråd med de nye læreplanene. Dette er topp ressurser for lærere som lurer på hvordan de skal undervise tverrfaglig i klima, miljø og bærekraft—sjekk dem ut!

NVL—kartlegging av bærekraft

På oppdrag fra NVL, Nordisk nettverk for voksnes læring, har fremtenkt ledet arbeidet med å kartlegge hvordan de 10 nordiske nettverkene under NVL-paraplyen arbeider med og påvirker FNs 17 bærekraftsmål.